Akwizycja spółki

Grupa Dussmann poprzez swoją spółkę Dussmann Polska kupuje NET Service S.A. w Polsce

  • NET Service S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wykonawstwie oraz serwisie instalacji teletechnicznych i drzwi automatycznych.
  • Zakup NET Service S.A. wzmacnia kompetencje firmy Dussmann Polska w zakresie technicznej obsługi i modernizacji budynków.
  • Jest to kolejny krok w realizacji strategii Next Level mającej na celu dostarczanie w pełni zintegrowanych usług dla obiektów.

Maj 2021 r., Warszawa

Dussmann Polska, dostawca usług IFM (Integrated Facilities Management), kupuje 100% akcji spółki NET Service S.A. z siedzibą w Warszawie. NET Service S.A. zatrudnia 40 pracowników. Firma specjalizuje się w systemach teletechnicznych – od projektowania, poprzez wykonawstwo, do serwisu, prowadzi też serwis drzwi automatycznych oraz jako generalny wykonawca realizuje szerokie spektrum projektów modernizacyjnych. Doświadczony zespół inżynierów i techników gwarantuje wysoki poziom usług na terenie całego kraju. NET Service doskonale zarządza procesami poprzez profesjonalny i niezawodny system informatyczny umożliwiający obsługę zleceń serwisowych i instalacyjnych oraz elektroniczną wymianę dokumentacji i informacji z kontrahentami.

Główny udziałowiec, Michał Górecki pozostaje w firmie i będzie nadal pełnił rolę Prezesa Zarządu.

Poprzez integrację firmy NET Service robimy kolejny krok w realizacji naszej strategii: Dążymy do doskonałości operacyjnej we wszystkich obszarach obsługi obiektów, a NET Service jest firmą absolutnie specjalistyczną w obszarze teletechniki. Jako Dussmann Group będziemy dalej kontynuować rozwój poprzez podobne przejęcia. Transakcja ta jest zgodna z naszą strategią, skupioną na zyskownym wzroście w Europie. – mówi Artur Sarnecki, Regional CEO EU i jednocześnie Prezes Zarządu Dussmann Polska.

Jest to milowy krok dla naszej działalności w Polsce wzmacniający nasze kompetencje w obszarze technicznej obsługi budynków. Dussmann Polska i NET Service połączą swoje wie loletnie doświadczenie z korzyścią dla naszych klientów. Zmiana właściciela nie ma wpływu na wsparcie operacyjne dla klientów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że dotychczasowe kierownictwo firmy NET Service dołącza do naszego zespołu. – podkreśla Wojciech Pawłowski, Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu Dussmann Polska.

Cieszę się, że jesteśmy częścią Grupy Dussmann, to firma rodzinna z zasadami etycznymi, skupiona na jakościowej obsłudze klientów i charakteryzująca się elastycznym podejściem biznesowym. Uzupełniamy się i kierujemy się podobnym systemem wartości. Nasi dotychczasowi klienci zyskują dostęp do szerszego spektrum usług świadczonych przez Dussmann w zakresie chłodnictwa, systemów grzewczych i klimatyzacji oraz IFM. Dla NET Service, działającego dotychczas głównie w sektorze publicznym, połączenie sił oznacza też szybsze wejście na rynek komercyjny. – mówi Michał Górecki, Prezes Zarządu NET Service.

Dussmann Polska

Dussmann Polska działa w branży usług IFM od ponad 25 lat zatrudniając w roku 2019 1800 pracowników i osiągając obrót 133 milionów złotych. Firma świadczy usługi technicznego utrzymania budynków, utrzymania czystości, zbiorowego żywienia oraz ochrony osób i mienia, oferując kompleksową obsługę obiektów własnymi pracownikami. Dodatkowo, pod marką DKA zapewnia specjalistyczną obsługę systemów chłodniczych, grzewczych i klimatyzacyjnych. Obsługą obejmuje obiekty biurowe, zakłady produkcyjne, centra logistyczne, centra i sieci handlowe oraz obiekty użyteczności publicznej, w tym szpitale.

O firmie Dussmann Group

Grupa Dussmann z siedzibą w Berlinie zatrudnia ponad 60.000 pracowników w 21 krajach. Największy dział przedsiębiorstwa, Dussmann Service, oferuje usługi sprzątania, usługi budowlane, catering, usługi ochrony i recepcji. Dussmann Mobility Services GmbH (DMS) zajmuje się planowaniem, instalacją i zarządzaniem rozwiązaniami w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych. Jednostka biznesowa Dussmann Technical Solutions (DTS) zrzesza specjalistyczne firmy techniczne. Oferujemy rozwiązania dla całego cyklu życia obiektów i budynków, od projektowania, inżynierii i planowania, po budowę, konserwację i naprawy. Oprócz DKA i HEBO, od 2019 roku do DTS należy również firma STS specjalizująca się w instalacjach elektrycznych, z siedzibą w Waterford (Irlandia). DKA zapewnia budowę i serwis systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych. HEBO oferuje nowe instalacje, modernizacje, serwis i naprawy wind klasy premium. Kursana to sieć domów opieki, która zapewnia pielęgnację dla 13.600 seniorów. Ponadto do Dussmann Group należy „Dussmann das KulturKaufhaus” w Berlinie oraz przedszkole Dussmann KulturKindergarten.

W 2020 roku Dussmann Group wygenerowała skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 2,08 mld € utrzymując poziom z poprzedniego roku, pomimo poważnego wpływu pandemii koronawirusa, EBITDA wyniosła 5,1% i była równie zadowalająca, jak w roku poprzednim.

Kontakty z mediami:

Monika Giełzak-Dudek
Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu
Phone +48 880 528 965+48 880 528 965