Compliance i Integralność

Zasady etycznego biznesu

W swojej działalności gospodarczej Dussmann Group nie toleruje korupcji, łamania zasad uczciwej konkurencji i innych naruszeń obowiązującego prawa, a tam, gdzie do nich dochodzi, podejmuje konsekwentnie działania zapobiegawcze.

W Dussmann Group przestrzeganie prawa to coś więcej niż tylko przestrzeganie przepisów i wewnętrznych regulacji, takich jak zasady, wytyczne, procedury i instrukcje procesowe: zgodność z przepisami jest podstawą wszystkich naszych decyzji i działań oraz kluczem do uczciwości w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ma to zastosowanie na całym świecie i na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Compliance Management

Compliance uwzględnia wszystkie środki, dzięki którym w pełni gwarantujemy zgodność naszej działalności z przepisami prawa, wewnętrznymi zasadami i polityką firmy. Jednocześnie chcemy na stałe zwiększyć świadomość pracowników Dussmann Groupe w tym zakresie.

Kodeks Postępowania Dussmann Group

Kodeks Postępowania opisuje zasady obowiązujące w Dussmann Group jako zbiór jednoznacznych i wiążących reguł, które służą jako wytyczne przy podejmowaniu przez nas decyzji i w działaniach biznesowych.

Oczekujemy, że personel, dostawcy i partnerzy biznesowi będą identyfikować się z tymi zasadami etycznymi i postępować zgodnie z nimi.

Kodeks Postępowania Pracowników

Kodeks Postępowania Dostawców

Zgłaszanie nieprawidłowości

Czy wiesz o jakichkolwiek naruszeniach Kodeksu Postępowania Dussmann Group lub masz podejrzenia naruszenia? Jeśli chcesz zgłosić naruszenie, skontaktuj się ze swoim przełożonym. Pracownicy i osoby z spoza firmy mogą również w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio.

System zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing)

Jeżeli nie chcesz skorzystać z żadnego z powyższych kanałów, możesz również skontaktować się z zewnętrznym i niezależnym pełnomocnikiem zaufania. Adwokat Jesko Trahms jest zobowiązany do zachowania tajemnicy i przekazuje informacje do działu Compliance wyłącznie za wyraźną zgodą informatora. Na życzenie informator może pozostać anonimowy.

Jesko Trahms
Pełnomocnik zaufania
BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Zielstattstraße 40, 81379 München, Niemcy
+49 89 74325-234