Vitalance

Odpowiedni do wieku catering dla seniorów- zgodnie z zapotrzebowaniem i smacznie

Vitalance to nasz kompleksowy projekt w zakresie specjalnego żywienia osób w starszym wieku. W centrum zainteresowania jest wsparcie, utrzymanie i polepszenie stanu zdrowia aż do później starości. Umożliwia to smaczne i zgodne z zapotrzebowaniem wyżywienie. Projekt Vitalance zawiera propozycje wysokowartościowego i fizjologicznie optymalnie dostosowanego  programu żywieniowego, który w docelowej profilaktyce ma chronić przed żywieniem jednostronnym i niedożywieniem.

Innym ważnym aspektem tego projektu jest prowadzenie dokumentacji związanej z nawykami żywieniowymi, jak również komunikacja między pracownikami zajmującymi się opieką, pracującymi w kuchni oraz w serwisie. W tym zakresie Vitalance oferuje celowe i efektywne materiały pomocnicze, a także zorientowane na klienta zarządzanie jakością. Należą do nich zarówno kartoteki przyjęć, jak też dokumentacja na temat przyjmowanych potraw i napojów, oprócz tego wskazówki dotyczące przyjmowania posiłków, koniecznej pomocy przy jedzeniu i piciu oraz zalecenia higieniczne dla kuchni w ośrodkach terapeutycznych. Wysokie kwalifikacje naszych pracowników w ramach projektu Vitalance osiągamy dzięki szeroko zakrojonym programom szkoleniowym dla pracowników opieki, kuchni oraz gospodarzy domu.

Vitalance oferuje szeroko zakrojoną indywidualizację. Wszystkie elementy dostosowane są do Państwa potrzeb i warunków istniejących w Państwa placówce. Dzięki temu oferowana przez nas  usługa cateringu może w pełni się rozwinąć i wpłynąć na polepszenie stanu zdrowia Państwa podopiecznych, minimalizację kosztów- dzięki mniejszym nakładom na bezpośrednią opiekę oraz pozytywne postrzeganie placówki.

Chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 

Jesteśmy do dyspozycji

+48 22 827 22 90

HACCP

Higiena produktów spożywczych

HACCP gwarantuje efektywny system kontroli z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa higieny i produktów spożywczych  w procesach produkcyjnych. Niezawodność procesów oparta jest na systematycznie prowadzonej dokumentacji oraz audytach HACCP.