Chłodnictwo, klimatyzacja, ogrzewnictwo

Połączenie DKA z Dussmann Polska

Firma DKA należy do wiodących firm na niemieckim rynku w zakresie techniki chłodniczej i klimatyzacji i odpowiada za bezpieczeństwo eksploatacyjne i inwestycyjne w czasie całego technicznego cyklu życia urządzeń.

DKA Polska Sp. z o.o. została połączona ze spółką Dussmann Polska Sp. z o.o. z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Jesteśmy do dyspozycji

Zakres naszych usług

Od początku swojej działalności firma DKA Polska zrealizowała dostawy i montaż  ponad 550 systemów chłodniczych o różnym stopniu zaawansowania. Profesjonalny zespół pracowników z wieloletnim doświadczeniem, wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny oraz doskonała organizacja prac pozwalają na sprawną i zadowalającą klienta realizację projektów.

Specjalizujemy się również w pracach modernizacyjnych istniejących już instalacji chłodniczych. Dysponujemy własną mobilną maszynownią, co pozwala na prowadzenie prac bez konieczności wyłączania instalacji chłodniczej z ruchu.

W zakres świadczonych usług konserwacyjno-serwisowych wchodzą okresowe przeglądy instalacji, kontrola szczelności instalacji, legalizacja zaworów bezpieczeństwa, usuwanie awarii, mycie mebli chłodniczych, odzysk i utylizacja czynników chłodniczych. Nasz serwis charakteryzuje szybkość reakcji oraz jakość prac.

Oddział DKA zapewnia swoim klientom monitoring ich instalacji chłodniczych 24 godziny na dobę oraz stałą gotowość do podjęcia napraw z krótkim czasem reakcji. Możliwe jest to dzięki rozbudowanej ponadregionalnej sieci serwisowej składającej się z oddziałów mieszczących się m.in. w Bydgoszczy, Wrocławiu, Gdańsku. Prowadzenie zdalnego monitoringu pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości pracy instalacji i zapobieżenie niektórym awariom lub znaczne ograniczenie ich skutków.

W naszej działalności kierujemy się zasadą, aby nasze realizacje odpowiadały nie tylko wymaganiom klienta, ale by były również przyjazne dla naszego środowiska.

Prowadzimy doradztwo w zakresie przezbrajania instalacji na nowe, bardziej ekologiczne czynniki.

Posiadamy wymagane prawem certyfikaty f-gazowe, zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla personelu, co pozwala nam w odpowiedzialny i świadomy sposób postępować z czynnikami chłodniczymi.

Współpracujemy z Fundacją Prozon w zakresie utylizacji i regeneracji czynników chłodniczych