Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dokładnie i sumiennie

Bezpieczeństwo i higiena pracy odgrywa we wszystkich firmach ważną rolę. Jako usługodawca dysponujący dużym doświadczeniem w tym zakresie, wykonujemy sumiennie nie tylko określone prawem zadania w zakresie BHP – jak np. Dyrektywę Rady nr 89/391/EWG. Oprócz tego doradzimy Państwu także w dziedzinach związanych z polepszeniem zakładowych warunków higieny pracy. Celem jest polepszenie warunków pracy, dzięki którym rośnie zadowolenie pracowników a przez to ich wydajność i jakość pracy.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku pytań o nasz serwis w zakresie BHP. Prosimy o kontakt telefoniczny.

Zakres naszych usług

  • Gwarancja przeprowadzenia prawnie ustalonych kontroli rzeczoznawców
  • Opracowanie specyficznych dla danej firmy programów BHP
  • Analizy zagrożeń
  • Dokumentacja i analiza wypadków przy pracy
  • Opracowania statystyczne w zakresie BHP
  • Doradztwo

Jesteśmy do dyspozycji

+48 22 827 22 90

Zintegrowany system zarządzania

Certyfikowane normy działania

Nasz zintegrowany system zarządzania reguluje kompleksowo procesy i procedury zgodnie z ustalonymi regułami  w zakresie zarządzania jakością, ochrony środowiska oraz higieny i bezpieczeństwa pracy.