Ochrona placówek publicznych

Kompetencja i dalekowzroczność

W służbach porządkowych i ochrony pracownicy muszą być szczególnie dobrze przeszkoleni. W sferze publicznej często znajdują się w sytuacjach konfliktowych, w których wymagane są zachowania zapobiegające ich eskalacji. Niezależnie od tego, czy dotyczy to służby w pociągach, w transporcie publicznym czy też w czasie ochrony obiektów, parków lub muzeów. Wszystkie służby porządkowe i ochrony firmy Dussmann Service uczestniczą regularnie w szkoleniach na temat bezpieczeństwa i ochrony mienia i osób. Szczególnie ważnymi obszarami są trening w zakresie zapobiegania eskalacji konfliktów oraz  podwyższanie umiejętności komunikacyjnych.

Zakres naszych usług

  • Serwis na rzecz gości i pasażerów
  • Kontrola ruchu osobowego i towarowego
  • Ochrona urządzeń i obiektów
  • Patrole
  • Ochrona taboru publicznego na postojach

Jesteśmy do dyspozycji

+48 22 827 22 90

Sprzątanie środków transportu

Szybko i dyspozycyjnie

Autobus, pociąg lub samolot- elastyczność i szybkość działania  mają priorytetowe znaczenie dla jak najszybszego ponownego udostępnienia środków transportu.